Araling Panlipunan 6 Ikalawang Markahan – Modyul 5: Ang mga Layunin at Mahahalagang Pangyayari sa Pananakop ng mga Hapones

Related